Business Visa Business Visa

DETAILS & DOCUMENTS REQUIRED

DETAYLAR VE GEREKLİ BELGELER

FEES

Visa Application Formexternalicon

 • 2 recent Passport size photos.

 • Original Passport.

 • Passport photocopy with the resident permit

 • Letter of invitation from the company in India with copy of Company Registration in India.

 • Letter from the employer giving the position of applicant in the company, the reason for the visit with particulars of companies to be visited.

 • Commercial License Copy of the Local Company/Company registration papers/Authorised signatory, Company Bank Statement, Company Tax Papers.

Note: Applicants from Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, China, Nigeria, Somalia, Iran, Iraq and Pak origin foreigners are required to fill Reference Form for MHA India.

 

 

 • - İki güncel pasaport boy fotoğraf.

 • - Orijinal Pasaport ve fotokopisi.

 • - İkametgah (e-Devlet’ten de kabul edilmektedir)

 • - Hindistan’daki firmadan davetiye ve Hindistan’daki firmanın sicil kaydı belgesi.

 • - İşveren tarafından antetli

 • kağıda düzenlenerek kaşelenmiş ve imzalanmış, başvuru sahibi çalışanın firmadaki pozisyonu, ziyaret sebebi ve ziyaret edilecek firma/firmalara dair bilgiler içeren bir bilgilendirme yazısı.

 • - Türkiye’deki firmanın Ticaret Sicil Kaydı, Faaliyet Belgesi, İmza Sirküleri, Vergi Beyannamesi, Tescil Evrakları, Firma Adına Banka Dökümü.

Not: Pakistan, Afganistan, Bangladeş, çin, Nijerya, Somali, İran, Irak ve Pakistan kökenli başvuru sahiplerinin Hindistan İçişleri Bakanlığı’nın Referans Formunu doldurmaları gerekmektedir.

$ 123* 

 

Visa Application without uploaded photograph will be rejected.

* Visa fee is non-refundable and subject to change without notice.

* Vize ücreti iade edilmez ve haber verilmeksizin değiştirilebilir.

* The Embassy of India, Ankara reserves the right on granting and deciding type/duration of visa irrespective of the fees tendered at the time of making application.

* Hindistan Büyükelçiliği Ankara, başvuru sırasında kayda alınan ücretlere bakılmaksızın vize türünü / süresini ve vize verme hakkını saklı tutar

Passport should be valid for a minimum of six months beyond the date of intended departure from India. 

* Pasaport, Hindistan'dan planlanan dönüş tarihinden itibaren en az altı ay süreyle geçerli olmalıdır.

Note: Validity of the visa is effective from the date of issue. Each visa application is considered on its merits and the Indian Embassy may ask for additional information at any stage during the processing of the application. Submission of application along with prescribed fee does not guarantee issuance of visa. Non-Residents are not eligible.

Not: Vize işlendiği tarihten itibaren geçerlidir. Her vize başvurusu, kendi esasına göre değerlendirilir ve Hindistan Büyükelçiliği, başvurunun işlenmesi sırasında herhangi bir aşamada ek bilgi isteyebilir. Başvurunun belirtilen ücretle birlikte sunulması vize verilmesini garanti etmemektedir. Türkiye’de yerleşik bulunmayanlar uygun değildir.

BUSINESS VISA FEES FOR NATIONALS OF THE FOLLOWING

COUNTRIES ON RECIPROCAL BASIS

S.No.

COUNTRY

UP TO 1 YEAR
(IN US$)

MORE THAN 1 YEAR
UP TO 5 YEARS
(IN US$)

1.

USA

140

250

2.

Ecuador

240

320

3.

New Zealand

130

250

4.

France

165

250

5.

Australia

215

295

6.

Czech Republic

190

270

7.

Iran

275

355

8.

Ireland

200

280

9.

Philippines

220

300

10.

Poland

145

250

11.

Saudi Arabia

215

295

12.

Thailand

200

280

13.

U.A.E.

415

495

* İş Vizesi (Business Visa) menşe ülke veya yabancının ikamet ettiği ülkedeki daimi ikamet süresinin iki yıldan fazla olması koşuluyla, o ülkeden verilir.

AŞAĞIDAKİ LİSTEDE BULUNAN üLKE VATANDAŞLARI İçİN MüTEKABİLİYET ESASLI İŞ VİZESİ HARçLARI

S.No.

üLKE

1 YILA KADAR ($)

1 YILDAN FAZLA, 5 YILA KADAR ($)

1.

ABD

140

250

2.

Ekvador

240

320

3.

Yeni Zelanda

130

250

4.

Fransa

165

250

5.

Avustralya

215

295

6.

çek Cumhuriyeti

190

270

7.

İran

275

355

8.

İrlanda

200

280

9.

Filipinler

220

300

10.

Polanya

145

250

11.

Suudi Arabistan

215

295

12.

Tayland

200

280

13.

B.A.E.

415

495

*****