Visa guidelines and Processing Time Visa guidelines and Processing Time

Welcome to the Visa Service of the Embassy of India, Ankara

Working hours of Visa counter: 10.00 am to 11.30 am.

Delivery of Visa stamped Passports: 05.00 pm to 05.30 pm


Applicants are advised to send an email to cons2[dot]ankara[at]mea[dot]gov[dot]in in case of any queries regarding visa or difficulty in getting required appointment date.

Fees for visa service are accepted at the Embassy in cash in US Dollars only (Please tender exact amount).  For any clarification or further information, please e-mail us at cons2[dot]ankara[at]mea[dot]gov[dot]in

Visa Application without uploaded photograph will be rejected.

Gratis (free of charge) Visas are issued to those holding Diplomatic or Official passports travelling for official visits and to persons of the following nationalities: Afghanistan, Argentina, Bangladesh, People's Republic of Korea, Jamaica, Maldives, Mauritius,  South Africa and Uruguay. 

Nationals of Nepal and Bhutan do not require visa to enter India. 

Note: Validity of the visa is effective from the date of issue. Each visa application is considered on its merits and the Indian Embassy may ask for additional information at any stage during the processing of the application. Submission of application along with prescribed fee does not guarantee issuance of visa. Non-Residents are not eligible.

Ankara Hindistan BüyükelçiliÄŸi Vize Hizmetlerine HoÅŸ Geldiniz

BaÅŸvuru sahiplerinin vize ile ilgili herhangi bir sorun ile karşılaÅŸmaları veya randevu alma konusunda sorun yaÅŸamaları durumunda cons2[dot]ankara[at]mea[dot]gov[dot]in adresine e-posta göndermeleri rica olunur.

Vize Bölümü çalışma Saatleri: 10.00 - 11.30

Vize Basılmış Pasaportların Teslimi: 17.00

Vize ücreti, BüyükelçiliÄŸe Amerikan Doları ($) cinsinden nakit olarak kabul edilmektedir (Lütfen tam tutar ÅŸeklinde ödeme yapınız). Daha fazla bilgi edinmek için cons2[dot]ankara[at]mea[dot]gov[dot]in adresine Ä°ngilizce olacak ÅŸekilde e-posta gönderebilirsiniz.

Gratis (ücretsiz) Vize, Resmi ziyaretler için seyahat eden Diplomatik veya Resmi Pasaport sahiplerine ve aÅŸağıdaki milletlere mensup kiÅŸilere verilmektedir: Afganistan, Arjantin, BangladeÅŸ, Kore Halk Cumhuriyeti, Jamaika, Maldivler, Mauritius, Güney Afrika ve Uruguay.

Nepal ve Butan vatandaÅŸlarının Hindistan'a seyahat etmek için vizeye ihtiyaçları yoktur.

Not: Vize iÅŸlendiÄŸi tarihten itibaren geçerlidir. Her vize baÅŸvurusu, kendi esasına göre deÄŸerlendirilir ve Hindistan BüyükelçiliÄŸi, baÅŸvurunun iÅŸlenmesi sırasında herhangi bir aÅŸamada ek bilgi isteyebilir. BaÅŸvurunun belirtilen ücretle birlikte sunulması vize verilmesini garanti etmemektedir. Türkiye’de yerleÅŸik bulunmayanlar uygun deÄŸildir.

Online Visa

Online Visa application has been introduced by Embassy of India, Ankara with effect from 5th Feb 2013. 

All applicants are requested to visit the website https://indianvisaonline.gov.in/  for applying visas online. Applicants are also requested to apply online for their visa at least 20 days prior to their scheduled date of travel. 

No handwritten visa application would be accepted by the Embassy.

All visa applicants need to visit the Embassy in person with the requisite documents to submit the online application form with photo uploaded and enroll for Biometric. Please note that applications without the requisite documents and online application without photo uploaded will not be acceptable. 

While filling the application, follow the steps given below 

1.    Open the website  https://indianvisaonline.gov.in/ and click on the Online Visa Application Registration button given below.

2.    A separate window opens and a Temporary Application ID is provided. You need to fill up all the details online and continue to next pages. 

3.    On the last page please upload your recent photo. For details of photo, click on the Photo Requirement button on the left side the home page.

4.    The duly signed copy of the application form completed in all respect and submitted successfully, is to be submitted at Embassy of India, Ankara, on the scheduled date of interview along with the requisite supporting documents and fees.

Important InformationPlease note that satellite telephone services are not permitted in India.  Therefore, people including tourists found to be making unauthorized use of Thuraya satellite telephone services will be prosecuted and all the sets found in possession of any individual will be seized. Foreigners visiting India are advised not to carry satellite phones with them. 

All foreigners travelling to India should strictly abide by the local laws. All foreign nationals entering India are required to possess a valid international travel document in the form of a national passport or UN Laissez Faire with a valid visa obtained from an Indian Mission or Post abroad. 

This Embassy requires one working day to process your visa application if you are a Turkish national or a bonafide resident of Turkey. However, if you are not a Turkish national or a long-term resident of Turkey, a maximum period of three working days is required to process the case. 

Applicants living in following areas are requested to submit their Visa Applications at Consulate General of India, Istanbul: Aydin, Denizli, Manisa, Mugla, Sakarya, Istanbul, Edirne, Kirklareli, Tekirdag, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balikesir and Canakkale

All visa seekers are required to apply in the prescribed online form for visa. The application, complete in all respects, with 2 passport-size photographs and passport (original) along with photocopy of the passport (first 2 pages) and other documents as required, should be submitted with the prescribed fee at the designated counter on any working day. 

Online Vize

Online Vize baÅŸvurusu uygulaması, 5 Åžubat 2013 tarihinden itibarı ile Hindistan BüyükelçiliÄŸi Ankara tarafından faaliyete alınmıştır.

Tüm adayların online vize baÅŸvurusu için https://indianvisaonline.gov.in/  adresini ziyaret etmeleri rica olunur. BaÅŸvuru sahiplerinin seyahat planlarından en az 20 gün önce vize baÅŸvurusu yapmaları gerekmektedir.

El yazısı ile hazırlanmış vize baÅŸvuruları Elçilik tarafından kabul edilmeyecektir.

Tüm vize baÅŸvuru sahiplerinin, baÅŸvuruda bulunulan çevrimiçi baÅŸvuru formunu sunmak ve biyometrik bilgilerini(fotoÄŸraf ve parmak izi) kayıt ettirmek için gerekli evraklarla birlikte BüyükelçiliÄŸi ziyaret etmesi gerekmektedir. Gerekli belgeleri olmayan ve online baÅŸvuru formuna fotoÄŸraf yüklemeden yapılan baÅŸvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru formunu doldururken aşağıdaki adımları izleyiniz:

1. https://indianvisaonline.gov.in/  web sitesini açın ve aÅŸağıda verilen Online Visa Application Registration/Online Vize BaÅŸvuru Kaydı düÄŸmesine tıklayın.

2. Ayrı bir pencere açılacak ve Geçici BaÅŸvuru Numarası saÄŸlanacaktır. Tüm alanları çevrimiçi olarak doldurmanız ve sonraki sayfalara devam etmeniz gerekmektedir.

3. Son sayfada lütfen güncel fotoÄŸrafınızı yükleyiniz. FotoÄŸraf ayrıntıları için ana sayfanın sol tarafında bulunan FotoÄŸraf KoÅŸulları butonuna tıklayın.

4. BaÅŸvuru formunun usulüne uygun olarak doldurulmuÅŸ ve sisteme yüklenmiÅŸ, çıktısı imzalanmış bir nüshası, gerekli destekleyici belgeler ve ücret ile birlikte, randevu tarihinde Ankara Hindistan BüyükelçiliÄŸi'ne sunulmalıdır.

önemli Bilgi: Hindistan'da uydu telefon hizmetlerine izin verilmediÄŸini lütfen unutmayın. Bu nedenle, Thuraya uydu telefon hizmetlerini yetkisiz olarak kullanan turistler de dahil olmak üzere tüm bireyler hakkında dava açılacak ve herhangi bir bireyin elinde bulunan tüm setlere el konulacaktır. Hindistan'ı ziyaret eden yabancıların yanlarında uydu telefonları taşımamaları tavsiye edilmektedir.

Hindistan'a seyahat eden tüm yabancıların, yerel yasalara kesinlikle uyması gerekmektedir. Hindistan'a giren tüm yabancı uyruklu kiÅŸilerin, bir Hindistan Diplomatik Misyonundan edinilmiÅŸ geçerli bir vizeye sahip ulusal bir pasaport ya da UN Laissez Faire ÅŸeklinde geçerli bir uluslararası seyahat belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

BüyükelçiliÄŸimizde, bir Türk vatandaşı veya resmi olarak Türkiye'de ikamet eden bir sakinseniz vize baÅŸvurunuzun iÅŸleme koyulması için 1(bir) iÅŸ günü gerekmektedir. Ancak, bir Türk vatandaşı veya uzun sureli Türkiye ikametine sahip bir birey deÄŸilseniz, baÅŸvurunuzun iÅŸlenmesi için 3(üç) iÅŸ günü gerekmektedir.

AÅŸağıdaki ÅŸehirlerde yaÅŸayan baÅŸvuru sahiplerinin vize baÅŸvurularını Ä°stanbul Hindistan BaÅŸkonsolosluÄŸu'na yapmaları gerekmektedir: Aydın, Denizli, Manisa, MuÄŸla, Sakarya, Ä°stanbul, Edirne, Kırklareli, TekirdaÄŸ, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir ve çanakkale.

Tüm vize baÅŸvuru sahiplerinin vize için öngörülen çevrimiçi baÅŸvuru formu ile baÅŸvurmaları gerekmektedir. Vize baÅŸvuruları; eksiksiz doldurulmuÅŸ baÅŸvuru formu, 2 adet pasaport boy fotoÄŸraf, pasaport (orijinali) ve pasaport fotokopisi, diÄŸer gerekli evraklar ve belirtilen ücret ile birlikte randevu alınan iÅŸ gününde elden teslim edilmelidir.

******

Welcome to the Visa Service of the Embassy of India, Ankara

Working hours of Visa counter: 10.00 am to 11.30 am.

Delivery of Visa stamped Passports: 05.00 pm to 05.30 pm


Applicants are advised to send an email to cons2.ankara@mea.gov.in in case of any queries regarding visa or difficulty in getting required appointment date.

Fees for visa service are accepted at the Embassy in cash in US Dollars only (Please tender exact amount).  For any clarification or further information, please e-mail us at cons2.ankara@mea.gov.in

Visa Application without uploaded photograph will be rejected.

Gratis (free of charge) Visas are issued to those holding Diplomatic or Official passports travelling for official visits and to persons of the following nationalities: Afghanistan, Argentina, Bangladesh, People's Republic of Korea, Jamaica, Maldives, Mauritius,  South Africa and Uruguay. 

Nationals of Nepal and Bhutan do not require visa to enter India. 

Note: Validity of the visa is effective from the date of issue. Each visa application is considered on its merits and the Indian Embassy may ask for additional information at any stage during the processing of the application. Submission of application along with prescribed fee does not guarantee issuance of visa. Non-Residents are not eligible.

Ankara Hindistan BüyükelçiliÄŸi Vize Hizmetlerine HoÅŸ Geldiniz

BaÅŸvuru sahiplerinin vize ile ilgili herhangi bir sorun ile karşılaÅŸmaları veya randevu alma konusunda sorun yaÅŸamaları durumunda cons2.ankara@mea.gov.in adresine e-posta göndermeleri rica olunur.

Vize Bölümü çalışma Saatleri: 10.00 - 11.30

Vize Basılmış Pasaportların Teslimi: 17.00

Vize ücreti, BüyükelçiliÄŸe Amerikan Doları ($) cinsinden nakit olarak kabul edilmektedir (Lütfen tam tutar ÅŸeklinde ödeme yapınız). Daha fazla bilgi edinmek için cons2.ankara@mea.gov.in adresine Ä°ngilizce olacak ÅŸekilde e-posta gönderebilirsiniz.

Gratis (ücretsiz) Vize, Resmi ziyaretler için seyahat eden Diplomatik veya Resmi Pasaport sahiplerine ve aÅŸağıdaki milletlere mensup kiÅŸilere verilmektedir: Afganistan, Arjantin, BangladeÅŸ, Kore Halk Cumhuriyeti, Jamaika, Maldivler, Mauritius, Güney Afrika ve Uruguay.

Nepal ve Butan vatandaÅŸlarının Hindistan'a seyahat etmek için vizeye ihtiyaçları yoktur.

Not: Vize iÅŸlendiÄŸi tarihten itibaren geçerlidir. Her vize baÅŸvurusu, kendi esasına göre deÄŸerlendirilir ve Hindistan BüyükelçiliÄŸi, baÅŸvurunun iÅŸlenmesi sırasında herhangi bir aÅŸamada ek bilgi isteyebilir. BaÅŸvurunun belirtilen ücretle birlikte sunulması vize verilmesini garanti etmemektedir. Türkiye’de yerleÅŸik bulunmayanlar uygun deÄŸildir.

Online Visa

Online Visa application has been introduced by Embassy of India, Ankara with effect from 5th Feb 2013. 

All applicants are requested to visit the website https://indianvisaonline.gov.in/  for applying visas online. Applicants are also requested to apply online for their visa at least 20 days prior to their scheduled date of travel. 

No handwritten visa application would be accepted by the Embassy.

All visa applicants need to visit the Embassy in person with the requisite documents to submit the online application form with photo uploaded and enroll for Biometric. Please note that applications without the requisite documents and online application without photo uploaded will not be acceptable. 

While filling the application, follow the steps given below 

1.    Open the website  https://indianvisaonline.gov.in/ and click on the Online Visa Application Registration button given below.

2.    A separate window opens and a Temporary Application ID is provided. You need to fill up all the details online and continue to next pages. 

3.    On the last page please upload your recent photo. For details of photo, click on the Photo Requirement button on the left side the home page.

4.    The duly signed copy of the application form completed in all respect and submitted successfully, is to be submitted at Embassy of India, Ankara, on the scheduled date of interview along with the requisite supporting documents and fees.

Important Information:  Please note that satellite telephone services are not permitted in India.  Therefore, people including tourists found to be making unauthorized use of Thuraya satellite telephone services will be prosecuted and all the sets found in possession of any individual will be seized. Foreigners visiting India are advised not to carry satellite phones with them. 

All foreigners travelling to India should strictly abide by the local laws. All foreign nationals entering India are required to possess a valid international travel document in the form of a national passport or UN Laissez Faire with a valid visa obtained from an Indian Mission or Post abroad. 

This Embassy requires one working day to process your visa application if you are a Turkish national or a bonafide resident of Turkey. However, if you are not a Turkish national or a long-term resident of Turkey, a maximum period of three working days is required to process the case. 

Applicants living in following areas are requested to submit their Visa Applications at Consulate General of India, Istanbul: Aydin, Denizli, Manisa, Mugla, Sakarya, Istanbul, Edirne, Kirklareli, Tekirdag, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balikesir and Canakkale

All visa seekers are required to apply in the prescribed online form for visa. The application, complete in all respects, with 2 passport-size photographs and passport (original) along with photocopy of the passport (first 2 pages) and other documents as required, should be submitted with the prescribed fee at the designated counter on any working day. 

Online Vize

Online Vize baÅŸvurusu uygulaması, 5 Åžubat 2013 tarihinden itibarı ile Hindistan BüyükelçiliÄŸi Ankara tarafından faaliyete alınmıştır.

Tüm adayların online vize baÅŸvurusu için https://indianvisaonline.gov.in/  adresini ziyaret etmeleri rica olunur. BaÅŸvuru sahiplerinin seyahat planlarından en az 20 gün önce vize baÅŸvurusu yapmaları gerekmektedir.

El yazısı ile hazırlanmış vize baÅŸvuruları Elçilik tarafından kabul edilmeyecektir.

Tüm vize baÅŸvuru sahiplerinin, baÅŸvuruda bulunulan çevrimiçi baÅŸvuru formunu sunmak ve biyometrik bilgilerini(fotoÄŸraf ve parmak izi) kayıt ettirmek için gerekli evraklarla birlikte BüyükelçiliÄŸi ziyaret etmesi gerekmektedir. Gerekli belgeleri olmayan ve online baÅŸvuru formuna fotoÄŸraf yüklemeden yapılan baÅŸvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru formunu doldururken aşağıdaki adımları izleyiniz:

1. https://indianvisaonline.gov.in/  web sitesini açın ve aÅŸağıda verilen Online Visa Application Registration/Online Vize BaÅŸvuru Kaydı düÄŸmesine tıklayın.

2. Ayrı bir pencere açılacak ve Geçici BaÅŸvuru Numarası saÄŸlanacaktır. Tüm alanları çevrimiçi olarak doldurmanız ve sonraki sayfalara devam etmeniz gerekmektedir.

3. Son sayfada lütfen güncel fotoÄŸrafınızı yükleyiniz. FotoÄŸraf ayrıntıları için ana sayfanın sol tarafında bulunan FotoÄŸraf KoÅŸulları butonuna tıklayın.

4. BaÅŸvuru formunun usulüne uygun olarak doldurulmuÅŸ ve sisteme yüklenmiÅŸ, çıktısı imzalanmış bir nüshası, gerekli destekleyici belgeler ve ücret ile birlikte, randevu tarihinde Ankara Hindistan BüyükelçiliÄŸi'ne sunulmalıdır.

önemli Bilgi: Hindistan'da uydu telefon hizmetlerine izin verilmediÄŸini lütfen unutmayın. Bu nedenle, Thuraya uydu telefon hizmetlerini yetkisiz olarak kullanan turistler de dahil olmak üzere tüm bireyler hakkında dava açılacak ve herhangi bir bireyin elinde bulunan tüm setlere el konulacaktır. Hindistan'ı ziyaret eden yabancıların yanlarında uydu telefonları taşımamaları tavsiye edilmektedir.

Hindistan'a seyahat eden tüm yabancıların, yerel yasalara kesinlikle uyması gerekmektedir. Hindistan'a giren tüm yabancı uyruklu kiÅŸilerin, bir Hindistan Diplomatik Misyonundan edinilmiÅŸ geçerli bir vizeye sahip ulusal bir pasaport ya da UN Laissez Faire ÅŸeklinde geçerli bir uluslararası seyahat belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

BüyükelçiliÄŸimizde, bir Türk vatandaşı veya resmi olarak Türkiye'de ikamet eden bir sakinseniz vize baÅŸvurunuzun iÅŸleme koyulması için 1(bir) iÅŸ günü gerekmektedir. Ancak, bir Türk vatandaşı veya uzun sureli Türkiye ikametine sahip bir birey deÄŸilseniz, baÅŸvurunuzun iÅŸlenmesi için 3(üç) iÅŸ günü gerekmektedir.

AÅŸağıdaki ÅŸehirlerde yaÅŸayan baÅŸvuru sahiplerinin vize baÅŸvurularını Ä°stanbul Hindistan BaÅŸkonsolosluÄŸu'na yapmaları gerekmektedir: Aydın, Denizli, Manisa, MuÄŸla, Sakarya, Ä°stanbul, Edirne, Kırklareli, TekirdaÄŸ, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir ve çanakkale.

Tüm vize baÅŸvuru sahiplerinin vize için öngörülen çevrimiçi baÅŸvuru formu ile baÅŸvurmaları gerekmektedir. Vize baÅŸvuruları; eksiksiz doldurulmuÅŸ baÅŸvuru formu, 2 adet pasaport boy fotoÄŸraf, pasaport (orijinali) ve pasaport fotokopisi, diÄŸer gerekli evraklar ve belirtilen ücret ile birlikte randevu alınan iÅŸ gününde elden teslim edilmelidir.

******