Ayush Visa (AY) Ayush Visa (AY)

DETAILS & DOCUMENTS REQUIRED

DETAYLAR VE GEREKLİ BELGELER

FEES

Visa Application Form  • 2 recent Passport size photos.

  • Original Passport.

  • Photocopy of the passport with the relevant pages including residence visa page.

  • Letter from a recognized/ Indian hospital/wellness centre accredited and registered with any government authority(ies) concerned or NABH/NCM/NCISM accredited hospitals providing Ayush services. 

  • Valid medical documents from a recognized hospital in Turkey stating their illness.

  • Bank statement of past six months showing consistent balance


   

    - İki güncel pasaport boy fotoğraf.


- Orijinal Pasaport,


- Pasaport Fotokopisi ve Vizenin/Oturum İzninin bulunduğu pasaporttaki ilgili sayfaların fotokopisi.


- Hindistan’daki, ilgili kamu kurum/kuruluşları tarafından akredite ve tescil edilmiş hastane/sağlık merkezinden veya NABH/NCM/NCISM tarafından akredite edilmiş Ayush hizmetleri sağlayan hastanelerden alınan yazı.


- Türkiye’de tescilli/tanınmış bir hastaneden, hastalığı belirten geçerli tıbbi evraklar.


- Düzenli bakiye gösteren, son altı aylık banka hesap özeti.

$ 83* 

(up to 6 months)$ 123*

(up to 1 year)$ 83* 

(6 aya kadar)


$ 123* 

(1 yıla kadar)

 

 

Visa Application without uploaded photograph will be rejected.

Fotoğraf yüklenmemiş vize başvuruları kabul edilmeyecektir.

* Visa fee is non-refundable and subject to change without notice.

* Vize ücreti iade edilmez ve haber verilmeksizin değiştirilebilir.

* The Embassy of India, Ankara reserves the right on granting and deciding type/duration of visa irrespective of the fees tendered at the time of making application.

* Hindistan Büyükelçiliği Ankara, başvuru sırasında kayda alınan ücretlere bakılmaksızın vize türünü / süresini ve vize verme hakkını saklı tutar

* Passport should be valid for a minimum of six months beyond the date of intended departure from India.

* Pasaport, Hindistan'dan planlanan dönüş tarihinden itibaren en az altı ay süreyle geçerli olmalıdır.

Long duration Visa required minimum three years Passport validity. 

Uzun dönem vize verilebilmesi için pasaport geçerliliği en az 3(üç) yıl olmalıdır.

Note : Validity of the visa is effective from the date of issue. Each visa application is considered on its merits and the Indian Embassy may ask for additional information at any stage during the processing of the application. Submission of application along with prescribed fee does not guarantee issuance of visa. Non-Residents are not eligible.

Not: Vize işlendiği tarihten itibaren geçerlidir. Her vize başvurusu, kendi esasına göre değerlendirilir ve Hindistan Büyükelçiliği, başvurunun işlenmesi sırasında herhangi bir aşamada ek bilgi isteyebilir. Başvurunun belirtilen ücretle birlikte sunulması vize verilmesini garanti etmemektedir. Türkiye’de yerleşik bulunmayanlar vize için uygun değildir.